نویسنده = �������� �������������� ���������� �����������������
بهینه‌سازی سیستم‌های برداشت، خرمنکوبی و جداسازی کمباین برای کاهش تلفات ذرت دانه‌ای

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 51-61

روح‌الله محمد سنابادی؛ محمدرضا مستوفی سرکاری


طراحی سازوکار تعلیق چرخ‎های تراکتور به‎منظور حرکت در مناطقی با شیب‎ عرضی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 62-70

روح‌الله محمد سنابادی عزیز