نویسنده = ������������������� ���������� ������
تحلیل علل ریشه‌ای خرابی جعبه‌دنده سیاره‌ای توربین بادی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 3-9

ایرج هرسینی؛ علی حاجی زاده نمین


مروری بر روش‌های مختلف پایش وضعیت توربین بادی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 107-113

ایرج هرسینی؛ علی حاجی‌زاده نمین