نویسنده = ���������������������� ��������
ژنراتورهای مگنتوهیدرودینامیک و چالش‌های استفادة از آنها برای کاهش هزینة تولید برق

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 73-88

محمد پورجعفرقلی؛ قنبرعلی شیخ‌زاده


بررسی ویژگی‌های نانوسیالات و چالش‌های استـفاده از آنها برای بهبود انتقال حرارت

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 27-41

محمد پورجعفرقلی؛ قنبرعلی شیخ‌زاده