نویسنده = ������������������ ��������
بررسی مشخصه‌های تئوری و تجربی انواع پیشرانه‌های جامد موتورهای راکتی

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 67-76

فتح‌الله بحرینی؛ محسن جهانمیری


بهینه‌سازی فن‌های مجرایی در پهپادها با اسـتفاده از کـنترل فـعال جـریان

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 26-35

محسن جهانمیری؛ امیرحسین نیک‌سرشت؛ مهدی نادرزاده