نویسنده = جاماسب پیرکندی
مروری بر روند توسعه سیستم های تولید همزمان برق، حرارت و برودت در ایران و جهان

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 50-64

10.30506/mmep.2023.562160.2049

مرتضی حسین پور؛ جاماسب پیرکندی؛ شبنم منصوری؛ مصطفی نوری


بررسی عملکرد سامانه پشتیبانی حیات و تهویه مطبوع یک هواپیمای مسافربری

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 26-35

یاسر یزدانی؛ جاماسب پیرکندی؛ مهران نصرت‌الهی


روش‌های نمک‌زدایی در سیستم‌های آب‌شیرین‌کن خورشیدی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 38-45

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ امیر عبدالهی


توربین‌های بادی نوین و نقش آنها در آینده سیستم‌های انرژی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 23-31

جاماسب پیرکندی؛ رضا حربی منفرد


استفاده از موتورهای استرلینگ جهت تولید همزمان برق و حرارت در مصارف خانگی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 16-27

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی


توربین گاز خورشیدی و نقش آن در آیندة نیروگاه‌های حرارتی

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 89-97

جاماسب پیرکندی؛ مهران نصرت‌الهی


بررسی کاربرد توربین‌های بادی در سیستم‌های هیبریدی نوین

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 16-24

جاماسب پیرکندی؛ رضا حربی منفرد


موتورهای رم‌جت ، توربو رم‌جت و نقش آنها در بهبود فناوری سیستم‌های پیشران

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 33-50

احسان بهزاد؛ جاماسب پیرکندی؛ مهدی جهرمی


بررسی عملکرد سیستم‌های نوین تولید توان بر پایة پیل‌های سوختی دمابالا

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 32-41

جاماسب پیرکندی؛ ابراهیم افشاری


نقش پیل‌های سوختی تجدیدپذیر در افزایش مداومت پروازی سیستم‌های پیشرانش هوایی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 52-63

جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی


کاربرد پیل‌های سوختی در سیستم پیشرانش هواپیماهای بدون سرنشین سبک

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 16-25

جاماسب پیرکندی؛ مهناز ذاکری