نویسنده = مهدی معرفت
روش های مدلسازی عددی نشست ذرات درمسائل صنعتی

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 27-38

10.30506/mmep.2022.546084.1987

علیرضا خوشنود؛ مهدی معرفت؛ غلامرضا ایمانی


مروری بر مدل‌های آسایش حرارتی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 25-33

نگین معلمی خیاوی؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ مهدی معرفت


اهمیت بهینه‌سازی سیستم تهویه در پارکینگ‌های بسته

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 53-60

جواد امنیان؛ مهدی معرفت


مقدمه‌ای بر آسایش حرارتی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 31-38

نگین معلمی خیاوی؛ مهدی معرفت


راهکارهای نوین کاهش مصرف انرژی در ساختمان از طریق اصلاح پوستة خارجی

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 32-39

محمد طاطار؛ مهدی معرفت


موفقیت عمل جراحی در بای‌پس عروق قلب در گرو حل صحیح مسائل مکانیک سیـالات

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 40-46

مهدی رمضان‌پور؛ مهدی معرفت