نویسنده = مجتبی رضایی
شبیه‌سازی دینامیکی و تحلیل بارهای وارد بر نوعی جاده قابل حمل سبک

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 9-16

مجتبی رضایی؛ احمد محمودی؛ ابوذر اسحقی اسکوئی؛ رضا حسینی ثانی


شبیه‌سازی حرکت یک ربات اسکلت‌خارجی پایین‌تنه

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 59-65

حمید مقدم فرد؛ احمد محمودی؛ مجتبی رضایی