نویسنده = حمید مقدم فرد
شبیه‌سازی حرکت یک ربات اسکلت‌خارجی پایین‌تنه

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 59-65

حمید مقدم فرد؛ احمد محمودی؛ مجتبی رضایی