نویسنده = ������������ ����������������
امکان‌‌سنجی سیستم‌های سرمایش تبخیری مبتنی بر چرخه ی مایسوتسنکو در شهرهای ایران

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 42-53

10.30506/mmep.2021.139340.1869

امیرحسین عباسی؛ ولی محمدرزداری؛ سید ابوذر فنایی