نویسنده = ������ ������������ ��������������
بررسی روش‌های شبیه‌سازی عددی جریان خون در ناهنجاری شریانی وریدی

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 60-68

10.30506/mmep.2021.132121.1844

محمدرضا گنج خانلو؛ آزاده شهیدیان