نویسنده = مرتضی ملاجعفری
مروری بر مقالات کاهش نویز موتور و عوامل ایجاد نویز در توربوشارژر خودرو

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 3-13

10.30506/mmep.2022.552720.2014

بردیا صالحی راد؛ سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ مرتضی ملاجعفری


مروری بر پارامترهای موثر بر رزونانس حفره تایر و راهکارهای کنترل آن

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 81-92

10.30506/mmep.2022.543418.1978

مجتبی مومن؛ سلمان ابراهیمی نژاد؛ مرتضی ملاجعفری


مروری بر روش‌های مسیریابی مبتنی بر هوش محاسباتی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 49-63

10.30506/mmep.2021.138050.1861

سید حمیدرضا موسوی‌تبار؛ محمدحسن شجاعی فرد؛ مرتضی ملاجعفری


مروری بر روش‌های مدیریت هوشمند تقاطع‌ها به صورت همکارانه

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 44-55

10.30506/mmep.2020.130471.1832

محمدحسن شجاعی فرد؛ مرتضی ملاجعفری؛ مجید طالبی لیاسی


بررسی انواع توابع کنترلی در سامانه‌های کروز کنترل تطبیقی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 56-64

10.30506/mmep.2020.130477.1834

محمدحسن شجاعی فرد؛ مرتضی ملاجعفری؛ مسعود مسیح تهرانی؛ سعید طیبی