نویسنده = ������������ ��������������
مقایسه تجربی مصرف انرژی فریزر خانگی با کمپرسور سرعت ثابت و کمپرسور سرعت متغیر

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 36-43

10.30506/mmep.2020.127658.1827

نادر علی حسینی؛ غلامرضا صالحی؛ حسین فلاح‌سهی