نویسنده = ���������� ����������������
بررسی ایده پرتابگرهای دوطبقه تا مدار (TSTO)

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 65-77

10.30506/mmep.2020.134941.1849

حانیه اسحاق نیا؛ مهران نصرت‌الهی؛ امیرحسین آدمی