نویسنده = ���������� �������������������� ����������
رویکرد‌های ساخت ایمپلنت‌های استخوانی برپایه فوم تیتانیومی

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 32-44

10.30506/mmep.2021.122789.1817

الهام کریمی باغطیفونی؛ عسل حسینی منزه