نویسنده = ������������ ����������
مروری بر سیستم تعلیق هندسه متغیر فعال نوع سری

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 56-60

شایان ناظمی؛ مسعود مسیح طهرانی