نویسنده = ������������������ ��������
تحلیل عددی فوم‌های فولادی و آلومینیومی تحت بارگذاری محوری ضربه‌ای

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 24-29

10.30506/mmep.2020.116235.1777

سینا جبارزاده؛ امیر نجیبی؛ حمید عامری