نویسنده = ������������������ ��������
شبیه‌سازی و کاهش ارتعاش دک‌های ساندویچی با میراگرهای دانه‌ای در شناورها با استفاده از روش جریان دو فازگاز-جامد

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 14-23

10.30506/mmep.2022.115536.1771

محمد گندم کار؛ مهدی دادخواه؛ سید حسین دیباجیان؛ سارا جهانگیری