نویسنده = ���������� ��������
تحلیل آتش سوزی قطار با روش شبیه سازی دینامیکی آتش

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 15-24

10.30506/mmep.2021.136591.1856

محمدرضا عصاری؛ گلشن زاده مبارک؛ محسن پرور


مروری بر عملکرد آب‌شیرین‌کن خورشیدی همراه با بازتاب‌دهنده‌ها

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 15-28

10.30506/mmep.2020.102729.1700

محمدرضا عصاری؛ صفورا کریمی؛ محسن پرور؛ نرگس صادقیان