نویسنده = ���������� ����������
مروری بر فرایند اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 34-46

حسین یوسفی؛ مهدی دیانتی؛ امید کهن ترابی؛ پرویز اسدی