نویسنده = ������������ ��������
مطالعه‌ای بر سیستم ذخیره‌سازی انرژی هوای فشرده

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 47-59

مجید خزعلی؛ عبدالرزاق کعبی نژادیان