نویسنده = ������������������ ����������
بررسی تاثیر پارامترهای موثر روی ارتعاشات رشته حفاری به روش تحلیلی و شبیه‌سازی عددی

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 8-17

میلاد نورآبادی؛ هادی سلیمی؛ ملیحه رهنما؛ جعفر اسکندری جم