نویسنده = ���������� ��������������
مروری بر عملکرد، انواع و کاربردهای مواد فعال سطحی (سورفکتانت ها) در جریان سیالات چندفازی

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 43-60

10.30506/mmep.2022.1971632.2060

یاسر جعفری؛ محمد طیبی رهنی؛ محمد رضا سلیمی؛ رینهارد میلر