نویسنده = ������������ ��������
مروری بر روش های شبیه سازی عددی جریان سیالات چندفازی در حضور سورفکتانت ها

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 69-84

10.30506/mmep.2023.1996036.2082

یاسر جعفری؛ محمد طیبی رهنی؛ محمد رضا سلیمی؛ رینهارد میلر


مروری بر عملکرد، انواع و کاربردهای مواد فعال سطحی (سورفکتانت ها) در جریان سیالات چندفازی

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 43-60

10.30506/mmep.2022.1971632.2060

یاسر جعفری؛ محمد طیبی رهنی؛ محمد رضا سلیمی؛ رینهارد میلر