نویسنده = محمدرضا مرکی
امکان‌سنجی طراحی و ساخت قید و بند به کمک برنامه‌ریزی فرایند (مطالعه موردی پوسته پمپ ترمز پژو 405)

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 18-23

10.30506/mmep.2021.138419.1862

هادی تقی ملک؛ محمدرضا مرکی؛ مسعود محمودی؛ مجید آذرگمان


مهارت‌آموزی و افزایش بهره‌وری بر پایه فناوری‌های تولید نوین صنعتی

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 39-44

محمد رضا مرکی؛ هادی تقی ملک؛ مجید آذرگمان