نویسنده = ������������ ��������
آشنایی، کاربرد و خواص مواد حافظه دار مغناطیسی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 54-62

10.30506/mmep.2021.530299.1920

امین اسکندرزاده ثابت؛ امیر نجیبی


تحلیل عددی فوم‌های فولادی و آلومینیومی تحت بارگذاری محوری ضربه‌ای

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 24-29

10.30506/mmep.2020.116235.1777

سینا جبارزاده؛ امیر نجیبی؛ حمید عامری