نویسنده = ���������������� ��������
بررسی اثر مبرد بر سیکل‌های تبرید تراکمی دو مرحله‌ای

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 48-52

احمدرضا رحمتی؛ محمد دریکوند؛ آرمین امامی فر