نویسنده = �������������� ��������
بررسی عملکرد سامانه پشتیبانی حیات و تهویه مطبوع یک هواپیمای مسافربری

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 26-35

یاسر یزدانی؛ جاماسب پیرکندی؛ مهران نصرت‌الهی