نویسنده = ���������������� �������� ������
بررسی نرم‌افزار متن‌باز PIVlab برای سرعت‌سنجی از روی تصویر دیجیتال ذرات

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 25-31

محمد رضا صوفیوند؛ محمد حججی