نویسنده = ��������������������� ����������
بررسی جذب انرژی ضربه‌گیرهای مخروطی تحت بار محوری شبه‌استاتیکی

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 74-87

سجاد آذرخش؛ مصطفی عباس‌نژاد