نویسنده = ���������������������� ��������������
بررسی عوامل تأثیرگذار بر استحکام قطعات ساخته ‌‌شده توسط چاپگرهای سه ‌بعدی FFF

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 49-62

10.30506/mmep.2022.557979.2034

محمدرضا پوربافرانی؛ روح الله عزیزی تفتی