نویسنده = ������������ ���������������� �������� ������ ������������ ��������������
طراحی صندلی چرخ‌دار تعاملی و ارگونومیک مجهز به سامانه خدمات بهداشتی

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 11-21

10.30506/mmep.2022.553325.2017

علی فرجی؛ محمد رضا روفیگر اصفهانی روفیگر اصفهانی