نویسنده = ������������ �������� ��������
شبیه‌سازی و مقایسه‌ عملکرد دو کنترلر PID و تطبیقی برای سیستم تعلیق فعال 10 درجه آزادی خودرو

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 84-96

10.30506/mmep.2022.550137.2002

علی ریزه وندی؛ سجاد حیاتی؛ محمد مهدی کاظمی