نویسنده = ���������������� ������������
نقش استند آزمون، استند خلبانی و شبیه ساز پرواز در صنعت هوایی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 50-59

عباس طربی؛ جاماسب پیرکندی