نویسنده = ������������������ ��������
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی انگشت یک ربات با قابلیت حس لامسه

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 24-32

10.30506/mmep.2022.542080.1973

میثم فرج الهی؛ حامد پوریاولی؛ عقیل یوسفی کما