نویسنده = ����������������������� ��������
نقش حرارت و روشنایی در بهینه‌سازی پنجره‌های شمالی و جنوبی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 13-23

10.30506/mmep.2021.522753.1890

طناز زینال‌زاده؛ نیلوفر نیکقدم؛ ریما فیاض