نویسنده = محمد خوران
بررسی ایجاد ترک طولی در سخت کاری سطحی فلز پایه ST44-2 بوسیله سیم جوش MF-10-60-GRZ

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 57-65

10.30506/mmep.2023.1983374.2066

محمد خوران؛ عیسی خوران؛ نوید صفرپور


نقش ابزار الاستومری در فرایندهای شکل‌دهی فلزات

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 11-23

حسن غفوریان نصرتی؛ خلیل خلیلی؛ محمد خوران


مطالعه و بررسی عیوب سوراخکاری استخوان

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 102-109

محمد خوران؛ حسین امیرآبادی؛ عیسی خوران