نویسنده = مهدی خدایی
مروری بر سینتر بدون فشار نانو کامپوزیت‌های SiC-AYM

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 3-6

مهدی خدایی؛ حمیدرضا بهاروندی؛ ناصر احسانی


مروری بر پرس داغ نانوکامپوزیت‌های SiC- AYC

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 23-30

مهدی خدایی؛ مینا سعیدی حیدری؛ محمد هفتنی؛ حمیدرضا بهاروندی؛ ناصر احسانی