نویسنده = ������������ ������ ����������
مروری بر تحلیل خستگی میل‌لنگ

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 5-18

محمد امید خشوعی؛ علی عبداللهی‌فر؛ سید مسعود هاشمی


اثر چرخ‌طیار دو جرمی در ارتعاشات خط انتقال قدرت

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 39-53

هادی محمدی بیدهندی؛ سید مسعود هاشمی