نویسنده = ��������������������� ��������
موفقیت عمل جراحی در بای‌پس عروق قلب در گرو حل صحیح مسائل مکانیک سیـالات

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 40-46

مهدی رمضان‌پور؛ مهدی معرفت