نویسنده = خلیل خلیلی
ساخت افزایشی و چاپ سه‌بعدی زیستی

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 43-53

10.30506/mmep.2020.120314.1796

وحید عبدالهی؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ خلیل خلیلی


مروری بر کاربردهای ترموگرافی در طب تصویری

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 12-18

زهره ایمانی نژاد؛ خلیل خلیلی


مروری بر الگوریتم‌های برش‌زنی مدل قطعه و تأثیر آن بر نمونه‌سازی سریع

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 68-78

محمد خوران؛ خلیل خلیلی؛ حسین امیرآبادی


نقش ابزار الاستومری در فرایندهای شکل‌دهی فلزات

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 11-23

حسن غفوریان نصرتی؛ خلیل خلیلی؛ محمد خوران