نویسنده = ������������ �������� ��������
مروری بر الزامات طراحی مکانیکی ایمپلنت های دندانی

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 18-30

آرش کردانی؛ عباس منتظری هدش