نویسنده = ������������ ����������
تشخیص خوردگی در کف مخازن نفتی با استفاده از امواج آکوستیـک امیشن

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 25-31

احسان هدائی؛ مهرداد جوادی؛ علی برومندنیا؛ حامد صادقی