نویسنده = ������������ ���������� ��������
روش‌های مرطوب‌سازی گازهای واکنشگر پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 49-59

ناصر بهارلو هوره؛ ابراهیم افشاری