نویسنده = ���������������� ��������
بررسی علل خرابی ریشه‌ای در یاتاقان‌ها به‌کمک روش‌های پایش وضعیت

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 50-56

نغمه جعفریان؛ محمد ریاحی