نویسنده = امیر لطف‌آور
ربات‌های موازی کابلی؛ انواع و کاربردها

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 42-49

محمد نصیری؛ امیر لطف‌آور


ربات‌های اسکلت خارجی و کاربردهای آن

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 16-24

زهرا حسینی باب‌اناری؛ امیر لطف‌آور؛ حسین حقگو