نویسنده = عیسی خوران
مطالعه و بررسی عیوب سوراخکاری استخوان

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 102-109

محمد خوران؛ حسین امیرآبادی؛ عیسی خوران


فولادهای تولاکس و قابلیت‌های آن در جایگزینی به‌جای دیگر فولادها

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 75-94

نوید صفرپور؛ عیسی خوران؛ محمد خوران