نویسنده = بهزاد جباری‌پور
ساخت مدار خنک‌کاری پاششی سیال برودتی دی‌اکسیدکربن در ماشین‌کاری

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 24-33

دانیال دیندار؛ بهزاد جباری‌پور


مطالعة تجربی جهت‌گیری مسیر ابزار در فرزکاری قطعات جدارنازک یک‌سرگیردار

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 105-114

بهزاد جباری‌پور؛ مهرداد مطلب پورعلیشاهی


تولید آزمایشگاهی آلیاژ آلومیناید تیتانیوم گاما

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 65-74

بهزاد جباری‌پور؛ مهرداد مطلب‌پور علیشاهی