نویسنده = ���������� ��������
نقش استند آزمون، استند خلبانی و شبیه ساز پرواز در صنعت هوایی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 50-59

عباس طربی؛ جاماسب پیرکندی


ساختار و پارامترهای عملکردی تونل های باد مافوق صوت

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 31-43

عباس طربی؛ سعیده خطیبی راد