نویسنده = ��������������� ������������
امکان‌سنجی استفاده از موتورهای الکتریکی در سامانة پیشرانش پهپادهای سبک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 51-59

کامران خرم‌دل؛ مصطفی محمودی