نویسنده = ���������� ������������
معرفی انواع سیکل‌های تبرید اجکتوری با اجکتورهای دومرحله‌ای

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 23-29

ابراهیم افشاری؛ ریحانه لالی؛ مریم جعفری